Wereld Astma Dag

Wereld Astma Dag bestaat sinds 1998. Het moet wijzen op de vroege opsporing van astma, de juiste therapie en hoe om te gaan met astma.

Astma is een chronische ontstekingsziekte van de luchtwegen die ongeveer 5 procent van de volwassenen en 10 procent van alle kinderen treft. Astma en manifesteert zich voornamelijk door kortademigheid, beklemming op de borst of hoesten met wisselende frequentie en intensiteit. Vanwege de verschillende kenmerken van deze ziekten zijn er verschillende behandelmethoden beschikbaar. Het is belangrijk om een ​​individuele therapievorm te kiezen die is afgestemd op de patiënt. Een vorm van therapie is het inademen met een inhalatieapparaat. De keuze van een geschikt apparaat dient altijd in overleg met de patiënt te gebeuren; en gebaseerd op zowel de cognitieve en motorische vaardigheden als de leeftijd van de patiënt.
Drive DeVilbiss-inhalatieapparaten maken de verneveling van vloeibare medicatie en inhalatieoplossingen mogelijk. In de vorm van microfijne deeltjes komt het actieve ingrediënt rechtstreeks in de luchtwegen. Astma is een ziekte die goed te behandelen is. De juiste therapievorm moet altijd worden besproken met de behandelende arts.